fbpx
Praktijkinformatie zorgverzekeraars!

Registratienummers

AGB praktijkcode: 90057518

Nanna van den Nieuwendijk
AGB:  90-049053
BGN: 281
BATC:  BR-02105  

Susan van de Sande
AGB:  90101547
BGN: 3408
BATC:  02358
 

Kim Noten
AGB: 90100850
BGN: 3450
BATC: 02241

Totaalconcept voor een gezond leven!
FOOD&YOU is een praktijk voor voeding, leefstijl en gezondheid.
De gezondheidsprogramma’s zijn een totaalconcept voor een fit en vitaal leven; ter preventie, herstel en vermindering van gezondheidsklachten.
De dienstverlening is opgesplitst in twee verschillende diensten:
1) begeleiding gericht op gezondheidspreventie en gewichtsbeheersing uitgevoerd door een gewichtsconsulent (BGN geregistreerd); en
2) gezondheidskundige / natuurgeneeskundige therapie gericht op herstel ziekte of verbetering gezondheidsklachten uitgevoerd door een medische beroepsoefenaar die niet valt onder de Wet BIG (BATC geregistreerd).

Gespecialiseerde beroepsuitoefenaars
Alle specialisten zijn minimaal HBO-bachelor opgeleid aangevuld met HBO medische basis- en/of psychosociale basiskennis en diverse specialisaties op het gebied van voeding en gezondheid en aangesloten bij beroepsverenigingen BGN en BATC. In alle gezondheidprogramma’s houden we ons op een natuurlijke manier bezig met het herstellen en optimaliseren van de gezondheid van de individuele mens. De begeleiding is concreet, passend bij deze moderne tijd en zeker niet zweverig! Lees hier meer over ons.

Hieronder wordt uitleg gegeven over de invulling van de gezondheidskundige therapie bij FOOD&YOU, uitgevoerd door een bij beroepsvereniging BATC geregistreerde natuurgeneeskundigtherapeut die werkt volgens de 5 natuurgeneeskundige principes en een BGN gewichtsconsulent, aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland.

BGN gewichtsconsulent: voor wie en wat?
Onze reguliere (sport)voedingsadvies- en afslankprogramma’s zijn gericht op gewichtsbeheersing en gezonder eten en leven.  De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Al onze collega’s gewichtsconsulent zijn in het bezit van een geldig diploma gewichtsconsulent van één van de geaccrediteerde opleidingen en zijn geregistreerd bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid. Onze fit met voedingsprogramma’s zijn wel geschikt voor mensen met gezondheidsklachten.

BATC natuurgeneeskundige therapie: voor wie en wat?
Onze fit met voeding programma’s zijn gericht op het verminderen van gezondheidsklachten en herstel van ziekte. De therapie wordt uitgevoerd door een PLATO gecertificeerd natuurgeneeskundig therapeut, geregistreerd bij beroepsvereniging BATC.  De programma’s zijn specifiek voor individuele cliënten met gezondheidsproblemen met als doel herstel van ziekte, vermindering van klachten en/of optimalisatie van de gezondheid door het inzetten van een combinatie van natuurgeneeskundige- (natuur- en orthomoleculair voedingsadvies, homeopatische en orthomoleculair suppletie-advies, beweging- en ontspanningsadvies, voedingstherapie, herstel PH/ontzuren) en psychosociale interventies.

Om aanspraak te maken op vergoeding moet het programma een geneeskundig doel dienen. Tot de doelgroep behoren niet mensen die enkel een gewichtsprobleem hebben. Het oplossen van gewichtsproblematiek kan wel onderdeel zijn van de therapie als dit bijdraagt aan het herstel van de hoofdklacht(en).

Totaal benadering en 5 principes van BATC
Bij de fit met voedingprogramma’s wordt altijd uitgegaan van een totaalbenadering.   Onze BATC natuurgeneeskundigtherapeuten zijn opgeleid de 5 natuurgerichte principes  toe te passen. Binnen dit brede gebied passen we onze eigen werkvormen toe.